Sunday, January 27, 2013

98. TÌNH CA PHẠM DUY


TÌNH  CA  PHẠM  DUY

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921 – 2013)


Paris By Night 19

Ban hợp ca Paris By Night 

Thái Thanh  Duy Khánh và Ban hợp ca Thăng Long

Thơ Vũ Hữu Định  Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Sĩ Phú

Thơ Nguyễn Tất Nhiên  Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Don Hồ

Thơ Phạm Văn Bình  Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Ngọc Lan & Duy Quang

Nhạc  Phạm Duy 

Tiếng hát Mai Khôi 


                                                                  

 9 8