Monday, October 15, 2012

54. Thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH Viết trên cầu Thạch Hãn


Cầu Thạch Hãn  (Ảnh : Internet)
Về đây thương đất thương trời
Thương mây cuối dốc thương đồi xa xa
Thương từng ngọn cỏ cây hoa
Thương vuông đất trắng đã pha máu  hồng
Về đây  thương cả ba sông
Sông Chia , sông Hận , sông dòng Nghĩa Trang (1)
Không mồ nên kiếp chưa tan
Hồn soi bóng nước lang thang mây trời
Đò xuôi xin nhẹ đò ơi (2)
Đáy sông  còn đó bạn tôi đang nằm
Về đây trời lạnh căm căm
Thương em thương mẹ tháng năm quê nghèo
Giã từ còn mãi trông theo
Lệ nhòa gởi lại lưng đèo anh qua.

Chu Trầm Nguyên Minh
Quảng Trị, 12.10.2012


(1)
Sông Chia : sông Bến Hải
Sông Hận : sông Mỹ Chánh
Sông Nghĩa Trang : sông Thạch Hãn
(2)
Ý thơ Lê Bá Dương


Thơ Tô Thùy Yên
Trần Thiện Thanh phổ nhạc
Tiếng hát Thùy Dương
5 4