Friday, October 12, 2012

52. Giới thiệu sách, báo mới của NXB THƯ ẤN QUÁN và tạp chí THƯ QUÁN BẢN THẢO


GII THIU SÁCH, BÁO MỚI

1.
2.
3.


Bạn đọc và thân hữu muốn có các ấn phẩm trên xin liên lạc 
với nhà văn Trần Hoài Thư ở địa chỉ:
thuquanbanthao@yahoo.com5 2