Thursday, October 16, 2014

1127. Thơ ĐINH CƯỜNG Ảnh cũ


Ảnh PCH – Scibilia, October 16, 2014Nhìn lại tấm ảnh cũ
nhớ những tầng cấp lên
hai chàng trai ngồi bên
hàng sữa đậu nành nóng

Đà Lạt thời xanh lắm
đồi thông tiếp đồi thông
qua Suối Vàng là gặp
xóm Thượng rất thân quen

những người Thượng hiền khô
nay về không còn thấy
hay mình quên lối xưa
băng qua đồi qua suối

hai chàng trai đã mỏi
bước lên tầng cấp cao
Đà Lạt nay còn đâu
xe ngựa thồ xuống phố...

Virginia, October 16, 2014
Đinh Cường


- Xe sữa đậu nành 
dưới tầng cấp chợ Đà Lạt

- Cùng bạn người Thượng
Suối Vàng - Đà Lạt