Sunday, March 16, 2014

646. Thơ ĐINH CƯỜNG Hẹn bạn ra Starbucks trưa nay vì mai tuyết
Đêm nay chủ nhật mưa. mai tuyết
thì thôi gặp nhau trưa nay. Nguyễn Tường Giang
mới ở Sàigòn về thiếu gì chuyện kể
Nguyễn Mạnh Hùng thì đã lấy vé sắp đi Paris...

Paris- Orléans. Đặng Tiến đã về bên đó. cám ơn
gởi Giang cầm về từ Đà Nẵng cho cái CD
thu hát- tiếng hát Thu Vàng. đang bỏ vào
máy nghe đây. giọng ca đầy nghệ thuật …

như lời bạn viết. Nghệ thuật là khả năng
con người biến định mệnh thành tiếng hát
tôi vừa nghe vừa nhìn ra cánh rừng sắp mưa
vừa nghĩ đến chiếc bia đá hồi trưa Giang kể...

chiếc bia đá ghi rải tro theo gió
trên đỉnh đèo Hải Vân. Tướng Ngô Quang Trưởng
ôi nghe sao như một bài thơ hào sảng
nhớ sao vị tướng cầm quân giỏi. nay tro bay theo gió

những người bạn vừa gặp nhau. mới đó
gió Sông Hàn thổi mạnh đêm nao. nay như đóa hoa
đã tàn. Chơn vẽ. mỗi bạn lại về chỗ nơi mình ở
Giang về lại Virginia. Nguyễn Tường Thiết, Seattle

Đặng Tiến về bên sông Loiret. Bửu Ý về lại Huế
trưa nay ngồi nghe Giang kể. chuyện ghé Hội An
chuyến về thăm lại Cẩm Giàng. có ghé ngang chỗ
nhà văn Khái Hưng bị giết. chao ôi là tội nghiệp ...

và rừng cây im. cùng tôi chiều nay. tuyết vừa rơi xuống …


Virginia, March 16, 2014
Đinh Cường


- Trung Tướng Ngô Quang Trưởng 
  ghi nhanh, viết mực trên giấy 
  dinhcuong 
- Hoa tàn 
màu dầu trên giấy 
Nguyễn Quang Chơn 
Đà Nẵng , 16. 3 . 2014


- Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Tường Giang - Đinh Cường
  Starbucks Coffee - Burke. Mar. 16, 2014


- Bìa sau CD tiếng hát Thu Vàng - thu hát 


- Những người bạn tứ xứ vừa gặp nhau 
  ở Đà Nẵng tuần cuối  tháng 2- 2014